CA | ES | EN

PATROCINADOR GOLD: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Barcelona Activa, integrada en la gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, és l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d’ocupació per a tota la ciutadania, i afavorint el desenvolupament d’una economia diversificada i de proximitat.

Des de fa més de 30 anys impulsa l’activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les polítiques d’ocupació, la iniciativa emprenedora i les empreses, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori.

Més informació a: http://www.barcelonactiva.cat