CA | ES | EN

PATROCINADOR GOLD: AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona impulsa l’estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial per tal que l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) a la gestió i els serveis municipals es faci respectant els drets digitals de la ciutadania.

L’estratègia, en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, preveu la creació d’un registre públic en el qual la ciutadania tingui accés a tots els algoritmes que es fan servir des de l’Ajuntament i que afecten les persones, per fer-los transparents i auditables, i l’establiment de clàusules perquè les licitacions municipals que incloguin sistemes intel·ligents ho facin respectant els drets de les persones.

Més informació a: www.ajuntament.barcelona.cat/digital