CA | ES | EN

Patrocinadors 2020

GOLD

Barcelona Activa, integrada en la gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, és l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d’ocupació per a tota la ciutadania, i afavorint el desenvolupament d’una economia diversificada i de proximitat.

Llegir més aquí

SmartCAT es l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya per estendre el concepte d’Smart City a escala del que la Comissió Europea anomena Smart Region i per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, …

Llegir més aquí

everis és una empresa de consultoria i outsourcing que abasta tots els sectors d’àmbit econòmic, arrbant a facturar a l’últim exercici fiscal 1.437 milions d’euros, on aporten el seu talent més de 27.000 professionals repartits per Europa, USA i Lationamérica. 

Llegir més aquí

Microsoft impulsa la transformació digital per l’era del núvol intel·ligent i l’Intelligent Edge. La seva missió es ajudar a cada persona i a cada organització al planeta a fer més en al seu dia a dia.

Llegir més aquí

Som una firma global de consultoria a Data & Analytics. Ajudem als nostres clients a transformar les seves dades en actius estratègics per prendre millors decisions de negoci.

Llegir més aquí

 

 

ORGANITZADOR

COL·LABORADORS