CA | ES | EN

Alberto Pinedo | Microsoft

National Technology Officer

Alberto Pinedo | Microsoft

National Technology Officer

Biografia

Amb més de 20 anys d’experiència en empreses tecnològiques, Alberto Pinedo ha desenvolupat els seus últims 19 anys de carrera en Microsoft.
És responsable de l’àrea de ciberseguretat Les àrees d’experiència d’Alberto Pinedo se centren en IA, Data, Computació Cloud, Identitat Digital, Ciberseguretat, Innovació, Transformació Digital, gestió d’equips i programes d’upskilling i reskilling. Ha estat speaker en diferents esdeveniments sectorials, i en fòrums com Gartner i esdeveniments internacionals de Microsoft en els quals ha exposat presentacions de les seves àrees d’experiència.
Actualment Alberto Pinedo és NTO (National Technology Officer) en Microsoft Espanya sent responsable dels plans de digitalització de país en Microsoft i els plans nacionals de seguretat.

 

All sessions by Alberto Pinedo | Microsoft

ELEVATOR PITCH DE SOLUCIONS INNOVADORES

14 set. 2021
10:50H
14 SET- Auditori AXA