CA | ES | EN

Antonio Manuel López | CVC

Investigador principal del grup de Conducció Autònoma del CVC i Professor ICREA Academia a la UAB

Antonio Manuel López | CVC

Investigador principal del grup de Conducció Autònoma del CVC i Professor ICREA Academia a la UAB

Biografia

L’Antonio M. López és l’investigador principal del laboratori de conducció autònoma del Centre de Visió per Computador (CVC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és professor associat al departament d’Informàtica de la UAB. L’Antonio té una llarga trajectòria investigadora en la intersecció entre la visió per computador, els gràfics per ordinador, l’aprenentatge automàtic, l’assistència al conductor i la conducció autònoma. Ha estat profundament implicat en la creació del conjunt de dades SYNTHIA i del simulador de codi obert CARLA, tots dos desenvolupats per democratitzar la recerca en el camp de la conducció autònoma. Actualment, treballa activament mà a mà amb socis de la indústria per aportar tècniques d’última generació en el camp de la conducció autònoma. Actualment, l’Antonio té la acreditació ICREA Academia.

L’era de l’aprenentatge profund: les dades són el motor de la conducció autònoma

Un dels colls d’ampolla més importants per a l’entrenament de models visuals ha sigut la recopilació i l’anotació d’imatges de manera manual, ja que la visió per computador i l’aprenentatge automàtic caminen junts. Això ha sigut més evident d’ençà que la visió per computador depèn de tècniques d’aprenentatge profund que demanen enormes quantitats de dades. Per tant, qualsevol enfocament que tingui com a objectiu reduir un treball tan costós i que consumeix molt de temps és de gran interès per abordar aplicacions de la visió per computador com és la conducció autònoma. En aquesta xerrada revisem els nostres treballs recents en la línia de minimitzar l’anotació manual de dades, inclòs l’aprenentatge profund semi-supervisat i la conducció d’extrem a extrem amb el suport del simulador CARLA.

All sessions by Antonio Manuel López | CVC