CA | ES | EN

Dr. Josep Escrig | Fundació i2Cat

Director de l'àrea Distributed Artificial Intelligence
Josep Escrig i2cat

Dr. Josep Escrig | Fundació i2Cat

Director de l'àrea Distributed Artificial Intelligence

Biografia

El Dr. Josep Escrig és el director de l’àrea de recerca Distributed Artificial Intelligence a la Fundació i2CAT. És Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I, màster en Sostenibilitat i Eficiència Energètica per la mateixa universitat, diplomat i màster en Enginyeria Mecànica per a l’INSA de Toulouse i doctor en Enginyeria Química i Ambiental per la Universitat de Nottingham. Durant el seu doctorat va realitzar una estada al centre d’investigació SINTEF de Noruega. A més, va participar en nombrosos congressos internacionals i va publicar en vàries revistes científiques. Després d’acabar el doctorat, el Dr. Escrig va treballar com a director de dades del consorci TM, el qual aglutina diverses empreses petrolieres i universitats. Més tard, va fer un postdoctorat a la Universitat de Nottingham sobre sensors intel·ligents per a diversos tipus d’indústries. Actualment, en Josep participa des de la Fundació i2CAT en el desenvolupament de projectes europeus, en projectes amb empreses i en iniciatives per a la Generalitat de Catalunya.

Detecció i assistència de persones amb mobilitat reduïda als transports públics

L’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda als transports públics ja disposa de solucions en la majoria d’escenaris, però la qualitat del servei i l’agilitat en què es posa en marxa encara té molt d’espai de millora. El present projecte implementa un sistema de detecció i posicionament, per visió per computador, de persones amb mobilitat reduïda als trens, i que a continuació els indica i reserva automàticament un espai habilitat del vagó.

All sessions by Dr. Josep Escrig | Fundació i2Cat