CA | ES | EN

Eduardo Quiñones | BSC

Investigador Senior

Eduardo Quiñones | BSC

Investigador Senior

Biografia

Eduardo Quiñones és investigador sènior al Barcelona Supercomputering Center (BSC) des de 2008. És doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Els seus interessos de recerca estan lligats a la convergència d’alts rendiments i dominis d’edge i cloud computing, incloent-hi l’ús de models de programació per al desenvolupament, anàlisi i execució de sistemes ciber-físics avançats, com la mobilitat intel·ligent i les grans infraestructures científiques. Eduardo coordina múltiples projectes de recerca internacionals, incloent-hi diversos projectes europeus i projectes bilaterals amb la indústria. És autor de més de 100 articles revisats per experts i posseeix tres patents de l’àmbit de l’automoció.

ELASTIC: Una nova arquitectura de software per a sistemes de mobilitat avançats

L’arquitectura de software ELASTIC constituirà la base tecnològica dels sistemes de mobilitat avançats i les xarxes de transport autònom. El marc de Software d’ELASTIC integra les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més avançades de múltiples àmbits informàtics en un únic marc de desenvolupament. Aquesta tecnologia permetrà el disseny, la implementació i l’execució eficient d’anàlisi de grans dades a escala extrema. El nou marc ELASTIC s’està provant en un cas d’ús de mobilitat intel·ligent desplegat en l’àrea metropolitana de Florència (Itàlia). Proporcionarà la infraestructura informàtica escalable necessària a la xarxa de tramvies de Florència, millorant els serveis de transport públic de tramvies, així com la seva interacció amb el transport de vehicles privats.

All sessions by Eduardo Quiñones | BSC