CA | ES | EN

Eloi Marin Amat | PRENOMICS

CTO

Eloi Marin Amat | PRENOMICS

CTO

Biografia

Llicenciat en matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster de física teòrica per Imperial College London i doctorant a Oxford University, que va deixar per a començar una startup de Data Science i desenvolupament de tecnologia cloud de processament de grans volums de dades. Ha treballat també en diferents projectes de modelització matemàtica i desenvolupament d’aplicacions web abans de fundar Prenomics.

Modelització de cabals en conques hidrològiques a partir de dades de precipitacions.

Tradicionalment s’ha intentat modelitzar el cabal en els rius mitjançant models físics que requereixen de bones estimacions de paràmetres físics com a tipus de terreny, capacitat d’absorció d’aquest (que pot variar segons condicions meteorològiques / estacionals), evaporació, pendent del terreny etc. Aquest tipus de model és molt difícil d’estimar i més encara de generalitzar. En aquest projecte estudiem el poder predictiu de diferents models de machine learning, que es basen en les pròpies dades històriques per a generar prediccions i no en principi físics fonamentals.

All sessions by Eloi Marin Amat | PRENOMICS