CA | ES | EN

Ernest Valveny | CVC

Investigador del grup d'Anàlisi de Documents del CVC i coordinador del grau d'IA de la UAB

Ernest Valveny | CVC

Investigador del grup d'Anàlisi de Documents del CVC i coordinador del grau d'IA de la UAB

Biografia

Ernest Valveny és investigador del CVC, coordinador del grau d’IA de la UAB i professor associat del Departament d’Informàtica de la UAB. Té gairebé 30 anys d’experiència en recerca en Visió per Computador, particularment en el camp de l’Anàlisi i Comprensió d’Imatges de Documents. Els seus principals interessos es troben en les àrees de comprensió de textos i de la interacció entre la informació textual i visual per a la interpretació d’imatges. Ha publicat més de 100 articles en revistes indexades i congressos internacionals rellevants. També ha coordinat diversos projectes de recerca i liderat contractes de transferència de tecnologia amb empreses relacionades amb el reconeixement de textos i la interpretació de documents.

Tecnologies multimodals d’aprenentatge profund per a desbloquejar els documents intel·ligents

Els documents són el nucli de la majoria dels processos a les activitats comercials. Amb la transició del paper als documents digitals, apareix un nou concepte de document multimèdia, però, al mateix temps, els documents en paper segueixen sent rellevants en molts fluxos de treball. En aquest context, l’auge de la tecnologia d’aprenentatge profund obre la porta per aprofundir en l’automatització de la comprensió de documents i l’extracció d’informació per agregar valor afegit als fluxos de treball de documents existents o, fins i tot, crear-ne de nous.

En aquesta xerrada, revisarem l’estat actual de la tecnologia d’aprenentatge profund a la frontera entre la visió per computador i el processament de llenguatge natural, i com aquesta pot ajudar a aprofitar el caràcter multimèdia dels documents per implementar processos d’automatització, com ara l’extracció intel·ligent d’informació, la recuperació de documents, la resposta a preguntes, resums, etc.

All sessions by Ernest Valveny | CVC

APRENENTATGE PROFUND I APRENENTATGE REFORÇAT

15 set. 2021
11:15 H
15 SET- STREAMING