CA | ES | EN

Ferran Gali – Adela Tort | LIFULL Connect

Data Analytics Lead | LifullConnect
Ferran-Gali-Adela-Tort

Ferran Gali – Adela Tort | LIFULL Connect

Data Analytics Lead | LifullConnect

Biografia

Ferran Galí és un apasionat dels sistemes distribuïts a gran escala. Treballant amb tecnologies Big Data durant uns quants anys, ha guanyat experiència solucionant problemes que requereixen una capacitat massiva de processament de dades. Dissenyar l’arquitectura d’un clúster de Hadoop, desenvolupar noves aplicacions, o jugar al Data Scientist per visionar els potencials d’un negoci són algunes de les tareas que té que afrontar diàriament.

Actualment està treballant a LIFULL Connect construint el millor buscador d’anuncis classificats. També organitza el Barcelona Spark Meetup, i col·labora amb la Universitat de Barcelona en el disseny i execució d’un Màster en Enginyeria de Dades.

Adela Tort és enginyera informàtica amb més de 15 anys d’experiència en el món de la tecnología. Va començar com a Backend Developer i fa tres anys es va moure al món del Big Data. Treballa com a data engineer ajudant a les companyies en la cultura de data-driven decision making. Ha participat en projectes de plataformes de dades analítiques, traqueig i ingesta de grans volums de dades i servei per explotació per machine learning i insights. S’està movent al món de les tecnologies cloud per plataformes de dades. Colabora creant processos i cultura de les dades en les empreses, cuidant la importància de la qualitat de les dades i la seva accessibilitat.Actualment participa com a data analyst lead en la nova plataforma de dades análitica en cloud per LifullConnect.

Creant una plataforma de dades unificada en el cloud

LIFULL Connect, el resultant de la recent fusió entre Trovit i Mitula Group, s’ha convertit en el lloc on milions d’usuaris van perquè se’ls ajudi a triar algunes de les coses més importants en les seves vides: comprar un cotxe, canviar de feina, i sobretot, trobar un lloc on viure. En l’organització, els diferents productes segueixen la seva evolució prenent decisions basades en dades. Això és possible gràcies a una plataforma d’analítica de dades amb una solució Hadoop on-premises, que habilita l’accés als bilions de registres que s’emmagatzemen cada dia.

Amb la inclusió de noves marques, i l’increment de noves fonts de dades, ha fet que el sistema actual estigui obsolet, o al menys insuficient per a les expectatives de creixement de l’organització. Per això, un nou equip està prenent el repte de canviar l’status quo, i introduir una nova plataforma de dades unificada en el cloud, per impulsar encara més la cultura de presa de decisions basades en dades.

En aquesta sessió anem a compartir com hem arribat fins aquí, els problemes que volem solucionar, i com estem plantejant la nova plataforma.

All sessions by Ferran Gali – Adela Tort | LIFULL Connect