CA | ES | EN

Gonzalo Espinosa | Lead Ratings

Data Scientist

Gonzalo Espinosa | Lead Ratings

Data Scientist

Biografia

Enginyer Industrial i Màster en Estadística i Investigació Operativa, cinc anys d’experiència com Data Scientist, tant en consultoria com en SaaS. Els últims dos anys dedicat al Màrqueting Predictiu a Lead Ratings, especialment en la investigació i productivització de la explicabilitat de models predictius.

Actualment a Lead Ratings lidero el projecte d’Explainable Artificial Intelligence, donant resposta a solucions que destapen la “black box” de manera fàcilment comprensible i accionable a tots els nivells, donant suport tant a agents comercials, equips d’analítica o fins i tot decisions executives.

La IA Explicable

Actualment hi ha una necessitat inqüestionable d’entendre com “pensen” els models predictius per donar cadascuna de les seves respostes. Sense aquesta explicabilitat, de vegades es fa difícil confiar plenament en els models predictius, i que la presa de decisions a partir d’ells pugui ser corroborada. Comptar amb aquesta explicació fàcilment interpretable per humans, permet a l’usuari que utilitza l’algoritme comptar amb un argumentari sòlid i realista del “perquè” l’algoritme suggereix tal resposta.

En la ponència es descriurà al detall en què consisteixen aquests algoritmes d’explicabilitat, que suposen per a la disciplina de la Intel·ligència Artificial i com podem treure el major profit d’ells, especialment en l’àmbit del Màrqueting Predictiu.

All sessions by Gonzalo Espinosa | Lead Ratings

SESSIÓ D’ACTUALITAT: LA IA EXPLICABLE

15 set. 2021
13:15 H
15 SET- STREAMING