CA | ES | EN

Josep Servent | EMC Software Jurídico

CEO

Josep Servent | EMC Software Jurídico

CEO

Biografia

Des de 1994, és director de Projectes de productes tecnològics, sempre orientats al sector legal. A més de ser el desenvolupador principal de Iuritex, CEO i soci fundador d’EMC Software Jurídic, també ho és de Punt Neutre, tercer de confiança especialitzat en comunicacions certificades. Per la seva posició, coneix la tecnologia, el client i el sector legal des de diferents perspectives, cosa que li permet identificar i anticipar els problemes reals de les empreses. Defensa cada projecte des d’una visió realista, propera i pragmàtica, renunciant a estratègies efectistes i curt termini.

MATILDA. Machine Learning aplicat al sector LegalTech

Dins el Sector Legal, la lectura i processament de les notificacions judicials que componen un procediment són fonamentals, ja que indiquen la situació de cada demanda i els següents passos a seguir. L’absència de qualsevol tipus d’homogeneïtat i l’alt nivell de criticitat del procés, feien impossible la seva automatització amb tecnologia tradicional. En la nostra ponència us explicarem com hem desenvolupat Matilda, el primer Robot que – gràcies a l’Aprenentatge automàtic – ha estat capaç de processar les notificacions sense intervenció humana i obtenint d’aquestes, tota la seva informació de valor (terminis, dates, imports, conclusions…)

All sessions by Josep Servent | EMC Software Jurídico