CA | ES | EN

Juan Borrego | Kostal

Applied AI Researcher (Ph.D. Student)
Juan-Borrego-Kostal

Juan Borrego | Kostal

Applied AI Researcher (Ph.D. Student)

Biografia

Juan Borrego va néixer a Sòria, Espanya, el 1993. Es va graduar en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Espanya, el 2016, i el M.Sc. M.Sc. en Ciència de Dades per la Universitat de Barcelona (UB), actualment està cursant el Doctorat Industrial amb la UAB i Kostal Elèctrica, SA, basat en la integració de xarxes neuronals en dispositius amb restricció de recursos per al reconeixement de gestos. Els seus principals interessos inclouen l’aprenentatge profund i les xarxes neuronals, la visió artificial i l’aprenentatge automàtic.

Cerca d’Arquitectures de Xarxes Neuronals per a aplicacions embegudes

La recerca d’arquitectures per a xarxes neuronals (NAS) ha aconseguit proporcionar resultats òptims per a diferents tasques com la segmentació semàntica o la detecció d’objectes de forma automàtica. Així i tot, les xarxes desenvolupades s’orienten principalment a l’ús en plataformes amb amplis recursos computacionals. Per això, les plataformes edge o embedded han quedat fora d’aquest èxit per incompatibilitats en l’ús de memòria o latència. Juntament amb els últims avenços en quantització i optimització de xarxes neuronals, en recents estudis s’ha orientat la recerca d’arquitectures de xarxes neuronals cap a xarxes que donin resultats òptims però que també siguin funcionals en sistemes amb recursos limitats. En la ponència parlarem de les tècniques utilitzades per a tal propòsit i quin tipus de resultats podem obtenir.

All sessions by Juan Borrego | Kostal