CA | ES | EN

Marina Alonso | everis, an NTT DATA Company

Expert DS/DS

Marina Alonso | everis, an NTT DATA Company

Expert DS/DS

Biografia

Marina Alonso Poal: És BSc i MSc per l’Escola Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. Apassionada per la tecnologia i la seva implementació ètica, actualment és Data Scientist en el Centre d’Excel·lència d’Intel·ligència Artificial en everis, tot i que també ha estat investigadora en Computer Vision en la Northeastern University de Boston.

Federated Learning per Imatge Medica

Crearem una PoC que apliqui l’Aprenentatge Federat en un paradigma de Classificació de Raigs X de Tòrax Covid, estudiant l’efecte en el rendiment que té un enfocament d’Aprenentatge Federat davant d’un no Federat.

All sessions by Marina Alonso | everis, an NTT DATA Company