CA | ES | EN

Mariona Cíller | SokoTech

Cofundadora i Codirectora

Mariona Cíller | SokoTech

Cofundadora i Codirectora

Biografia

Graduada cum laude per la Universitat d’Illinois amb doble titulació en llicenciatura de Belles Arts (B.F.A.) en les disciplines de Comunicació Visual i Història de l’Art. Posteriorment, Màster en Ciències (M.Sc), Mass Media and Media Management. Graduada de l’Acadèmia Fab del Centre de Bits i Àtoms del MIT. El 2015 cofunda SokoTech, un laboratori d’innovació social digital, que reuneix un equip intersectorial d’experts en la concepció i producció de projectes a la frontera de les humanitats, la ciència i la tecnologia. Actualment, prepara un doctorat en Computer Science – Human Computer Interaction a la Universitat Pompeu Fabra.

Top secret Rosies: Orientar les dones cap a l’exercici professional de la IA

La intel·ligència artificial té el potencial de transformar radicalment tots i cadascun dels àmbits del món en què vivim, però si aquesta vol atendre a les necessitats col·lectives, les persones que la creen han de ser una mostra representativa de la societat. Amb les tecnologies de la IA cada vegada més omnipresents i l’increment de la demanda d’habilitats tecnològiques, la bretxa de gènere existent en l’esfera digital podria tenir conseqüències adverses per al conjunt de la societat, perpetuant algoritmes amb biaixos culturals i socials. Presentarem el projecte Top secret Rosies, que busca revertir aquesta tendència, creant i consolidant una plataforma que orienti les dones cap a l’exercici professional de la IA.

All sessions by Mariona Cíller | SokoTech

CAPTACIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT EN IA

14 set. 2021
12:50 H
14 SET- Auditori AXA