CA | ES | EN

APRENENTATGE PROFUND I APRENENTATGE REFORÇAT

APRENENTATGE PROFUND I APRENENTATGE REFORÇAT

Durant l’última dècada tant el Deep Learning com el Reinforcement Learning han mostrat la capacitat d’assolir resultats i rendiments molt elevats en aplicacions concretes, representant un salt qualitatiu de gran envergadura en el camp de la IA.

Aquesta sessió té per objectiu revisar les aplicacions d’ambdues tècniques en casos reals, avaluant el seu impacte, procés d’implantació i rendiment en situacions concretes.

Presenta:

Mario Martín
Professor Titular del Departament de Ciències de la Computació a la UPC
BSC
www.bsc.es

Participa:

Ernest Valveny
Investigador del grup d’Anàlisi de Documents del CVC i coordinador del grau d’IA de la UAB
CVC
http://www.cvc.uab.es

@ErnestValveny

Judit Giró Benet
Co-founder & CEO
The Blue Box Medical Solutions
https://theblueboxai.wixsite.com/hello
@TheBlueBox_ai

Dr. Josep Escrig
Artificial Intelligence and Big Data area director
Fundació i2cat
https://i2cat.net
@i2cat

Juan B. Pedro Costa
CTO & Co-Founder
Earthpulse
https://earthpulse.es/
@juansensio