CA | ES | EN

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI) I

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI) I

Es presentaran iniciatives en aplicacions pioneres de la IA, on s’explicarà en detall el desenvolupament tecnològic, els reptes superats i els resultats obtinguts. Els camps d’aplicació de la Intel·ligència Artificial pioners inclouran aplicacions a l’estat de l’art de la visió per computador i el processat de llenguatge natural, entre d’altres.

Presenta:

Juan Carlos Velez
SDG Group

Director 
sdggroup.com/es

Participen:

Xavier Domingo
Eurecat

Director Unitat Smart Management Systems
eurecat.org

Coen Antens
CVC

Responsable de la Unitat de Suport a la transferència
cvc.uab.es

Francesco Ferro
Pal Robotics

CEO
pal-robotics.com