CA | ES | EN

SECTORS Mobilitat, Energia i Sostenibilitat: PROVES DE CONCEPTE DE REFERÈNCIA

SECTORS Mobilitat, Energia i Sostenibilitat: PROVES DE CONCEPTE DE REFERÈNCIA

Les proves de concepte exitoses no només són l’avantsala de l’adopció sistemàtica de la IA sinó un exemple inspirador de possibles aplicacions futures a l’organització amb un risc d’èxit més alt. Aquesta sessió, per tant, presentarà diversos exemples de proves de concepte exitoses des d’una perspectiva sectorial que permetran conèixer de primera mà les últimes aplicacions i tendències en els sectors de: Mobilitat, Energia i Sostenibilitat.

Presenta:

Jordi Escayola
Manager de Advanced Analytics
SDG Group
www.sdggroup.com

Participa:

Rafael Giménez
Digital Activity Leader
CETAQUA
www.cetaqua.com
@cetaqua

Eloi Marin
CTO
PRENOMICS
https://prenomics.com/

Antonio Manuel López
Investigador principal del grup de Conducció Autònoma del CVC
i Professor ICREA Academia a la UAB
CVC
http://www.cvc.uab.es/~antonio/

Jordi Guijarro
CyberSecurity Innovation Director
i2cat
https://i2cat.net
@i2cat

Eduardo Quiñones
Investigador Sènior
BSC
https://elastic-project.eu/
@ELASTIC_EU

Joel Montoy
CEO
Aquiles Solutions
https://aquilessolutions.com/es/