CA | ES | EN

SECTORS Indústries Culturals i Creatives i Idioma: PROVES DE CONCEPTE DE REFERÈNCIA

SECTORS Indústries Culturals i Creatives i Idioma: PROVES DE CONCEPTE DE REFERÈNCIA

Les proves de concepte exitoses no només són l’avantsala de l’adopció sistemàtica de la IA sinó un exemple inspirador de possibles aplicacions futures a l’organització amb un risc d’èxit més alt. Aquesta sessió, per tant, presentarà diversos exemples de proves de concepte exitoses des d’una perspectiva sectorial que permetran conèixer de primera mà les últimes aplicacions i tendències en els sectors de: Indústries Culturals i Creatives i Idioma.

Presenta:

Dr. Carlos Sierra
Director de Comunicació i Marketing
CVC
http://www.cvc.uab.es

Participa:

Arnau Puig
Cofundador
Omnios
www.omnios.ai

Carlos Carrasco-Farré
Doctoral Researcher
ESADE Business School
https://www.esade.edu/ca
@ccfarre

Marta R. Costa-Jussà
ERC Researcher
UPC
https://futur.upc.edu
www.costa-jussa.com

Josep Servent
CEO
EMC Software Jurídico
https://www.emcsj.com
@josepservent