CA | ES | EN

CAPTACIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT EN IA

CAPTACIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT EN IA

Els professionals relacionats amb l’ús de la IA en un context empresarial plantegen diversos reptes. Per una banda, la seva escassetat i per altra, la retenció d’un perfil eminentment tècnic amb perspectives i objectius específics. Com identificar i adquirir talent, quines estratègies seguir i com gestionar equips d’IA multidisciplinaris són els reptes que s’analitzaran en aquesta sessió.

Presenta:

Daniel Santanach
Coordinador de l’estratègia d’IA de Catalunya (CATALONIA.AI) a la Secretaria de Polítiques Digitals
Generalitat de Catalunya
www.politiquesdigitals.gencat.cat

Participen:

Xavi Escales
Founder
AlwaysPeopleFirst Technologies
www.alwayspeoplefirst.es
@xescales

Mariona Cíller
Cofundadora i Codirectora
SokoTech
www.soko.tech
@mariondita @sokotech 

Javier Campelo
Head Analytics & AI Solution Leader
Aggity
https://aggity.com/
@JavierCampelo81