CA | ES | EN

WORKSHOP: DISCOVER AI IN A DAY

WORKSHOP: DISCOVER AI IN A DAY

Azure AI in a Day és una sessió presentada per un Partner especialista en format virtual pels rols tècnics de IA amb un enfoc en Machine Learning & MLOps. Durant la sessió, els participants obtindran una comprensió del valor que la IA (especialment ML) podria agregar al seu negoci, exemples de pràctiques recomenades i escenaris, veure les demostracions de solucions més recents i obtenir pràctiques amb les solucions d’Azure AI-ML.

Víctor Estival
Microsoft

Tech Audience Lead
microsoft.com

Liana Napalkova
Microsoft

Senior Data Scientist
microsoft.com

Diego González
everis

Data & Analytics – Project Leader
everis.com

Genis Campa
everis

Senior Data Scientist Lead Analyst al departament de Data & Analytic
everis.com