CA | ES | EN

EL PERÍODE PER PRESENTAR CANDIDATURES
AL CALL FOR PROJECTS, HA FINALITZAT

El Call for projects està adreçat a organitzacions que hagin desenvolupat o adoptat solucions innovadores basades en Intel·ligència Artificial o Big Data i que puguin demostrar el seu impacte.

En aquests moments estem analitzant tots els projectes i casos d’èxit que hem rebut a través de la convocatòria. Molta sort a tots els participants!

Si tens algun dubte sobre aquesta convocatòria, pots enviar un correu a events@eurecat.org

Quins projectes busquem?

Casos d’èxit innovadors en els quals l’ús de tecnologies basades en Dades o d’Intel·ligència Artificial juguen un paper central. Busquem projectes aplicats a qualsevol sector, els resultats dels quals s’hagin validat en entorns operatius, i els seus protagonistes ens puguin explicar de primera mà els desafiaments/reptes que han hagut de superar per dur-los a terme.

En el programa d’aquest any es tractaran les següents temàtiques. En quina d’aquestes sessions creus que pot ser rellevant el teu projecte?

STRATEGY AND TRENDS

Malgrat la gran popularitat de què gaudeix aquesta disciplina, a dia d’avui, només un 8% d’empreses la tenen implantada en el si dels seus processos i presa de decisions. Aquesta sessió reflexionarà sobre els canvis principals que ha d’afrontar una empresa per tal d’adoptar i implantar amb èxit la IA a través de la identificació de bones pràctiques i exemples reals.
Els professionals relacionats amb l’ús de la IA en un context empresarial plantegen diversos reptes. Per una banda, la seva escassetat i per altra, la retenció d’un perfil eminentment tècnic amb perspectives i objectius específics. Com identificar i adquirir talent, quines estratègies seguir i com gestionar equips d’IA multidisciplinaris són els reptes que s’analitzaran en aquesta sessió.

Aquesta sessió presentarà diversos exemples de proves de concepte exitoses des d’una perspectiva sectorial que permetran conèixer de primera mà les últimes aplicacions i tendències de l’AI en els sectors de: Agri-food, Energia i Sostenibilitat, Salut, Benestar i Mobilitat, Indústria 4.0, Educació, Indústries Culturals i Creatives i Idioma.

TECHNOLOGY & DEVELOPMENT

*Les sessions de Technology and Development estan orientades a un perfil tècnic.

Durant l’última dècada tant el Deep Learning com el Reiforcement Learning han mostrat la capacitat d’assolir resultats i rendiments molt elevats en aplicacions concretes, representant un salt qualitatiu de gran envergadura en el camp de la IA. Aquesta sessió té per objectiu revisar les aplicacions d’ambdues tècniques en casos reals, avaluant-ne el seu impacte, procés d’implantació i rendiment en situacions concretes.

La robòtica cognitiva inclou el disseny i l’ús de robots amb intel·ligència humana com a percepció, control motor i cognició d’alt nivell i són diverses les disciplines que intervenen en aquest camp. Aquesta sessió s’endinsarà en el concepte de robòtica cognitiva, el seu impacte i reptes associats, així com l’estat de desenvolupament actual i els avantatges respecte a la robòtica clàssica.

La interpretació i comprensió de models de caixa negra confereix molts avantatges per al coneixement i la conceptualització d’aplicacions. Quines són les tècniques més efectives actualment? Quins reptes o limitacions presenten? Aquests són alguns dels aspectes que tractarà la sessió, tot analitzant la situació d’un camp que, sens dubte, esdevindrà crucial en els propers anys.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATURES:

Obert el període per presentar candidatures

El període per presentar candidatures va finalitzar el diumenge 9 de maig de 2021.

REVISIÓ DE LES CANDIDATURES

Un comitè d’experts revisarà totes les candidatures rebudes i seleccionarà les propostes que s’ajustin més a les temàtiques del congrés, anteposant la innovació, la novetat i el grau d’impacte en l’economia de les dades.

CONFIRMACIÓ DE PARTICIPACIÓ

El mes de juny de 2021 comunicarem quines candidatures han estat seleccionades per participar en el congrés.