CA | ES | EN

UN ESDEVENIMENT DE:

CIDAI, un element clau dins de l’estratègia catalana d’intel·ligència artificial CATALONIA AI

La missió de CIDAI és demostrar els avantatges i agilitzar l’adopció de tecnologies innovadores d’explotació de dades i d’intel·ligència artificial amb la visió de promoure l’ecosistema català per convertir-se en un referent internacional per a la innovació i l’adopció d’IA de confiança, tant en l’àmbit empresarial com social.

El CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada. 
Més informació a www.cidai.eu

Els socis promotors del CIDAI són la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, el Centre de Visió per Computador, everis, la Fundació i2CAT, Microsoft, SDG Group, la Universitat Politècnica de Catalunya i Eurecat, que n’és el coordinador. 

COMITÈ DE PROGRAMA:

Daniel Santanach

Coordinador Estratègia Catalonia.ai

Generalitat de Catalunya      

 

Anna Majó     

Directora d’Innovació Empresarial – Barcelona Activa

Ajuntament de Barcelona

 

Sara Ibáñez  

Comunication Officer

BSC   

 

Fernando Vilariño

Associate Director     

CVC   

 

Xavier Costa

Scientific Director

Fundació i2CAT

Lali Soler      

Direcció Unitat de Big Data
& Data Science

Eurecat

                       

Gemma López

Institutional & Business Events        

Eurecat

 

Karina Gibert

Directora

IDEAI-UPC

 

José Miralles

Data & Analytics Director

Everis 

Joan Mas

Director          

CIDAI 

 

Marco Orellana

Manager        

CIDAI 

 

Jordi Escayola         

Manager d’Advanced Analytics

SDG Group   

 

Montse Pardo

Government Affairs Director

Microsoft

OBJECTIUS:

UTILITAT I IMPACTE

Diàleg constant amb les empreses i organitzacions de l’entorn per prioritzar i impulsar les iniciatives i tecnologies més rellevants i potenciar talent en IA.

EXCEL·LÈNCIA, NEUTRALITAT I PRINCIPIS ÈTICS

Activitats i projectes liderats per experts en l’àmbit, amb vigilància tecnològica continuada i l’aplicació de bones pràctiques a nivell europeu.

PROXIMITAT

Inspirar, demostrar i fer més accessible l’estat de l’art per a les empreses i les institucions coordinant agents de tot el territori.

EIXOS D'ACTUACIÓ:

ECOSISTEMA CONNECTAT

Potenciar l’ecosistema català d’IA com un pol de referència internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui la majoria dels agents.

ADOPCIÓ I DIVULGACIÓ

Accelerar l’adopció de la IA en el món empresarial i en la societat mitjançant accions de divulgació coordinades amb els diferents agents i l’impuls de projectes que redueixin les barreres existents.

ESTRATÈGIA I COORDINACIÓ

Donar suport en la construcció de la visió estratègica de les institucions i empreses del territori, i impulsar la col·laboració amb les principals iniciatives nacionals i internacionals.

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Generar, validar i transferir tecnologies d’IA d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors estratègics del país, inclosos els serveis públics i el tercer sector.