CA | ES | EN

ORGANITZADOR

CIDAI, una peça clau en l’estratègia Catalonia IA

El CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació),  empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

El CIDAI segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions. Està coordinat per Eurecat. Per a més informació sobre el CIDAI entra a la web: www.cidai.eu

OBJECTIUS:

UTILITAT I IMPACTE

Diàleg constant amb les empreses i organitzacions de l’entorn per prioritzar i impulsar les iniciatives i tecnologies més rellevants i potenciar talent en IA.

EXCEL·LÈNCIA, NEUTRALITAT I PRINCIPIS ÈTICS

Activitats i projectes liderats per experts en l’àmbit, amb vigilància tecnològica continuada i l’aplicació de bones pràctiques a nivell europeu.

PROXIMITAT

Inspirar, demostrar i fer més accessible l’estat de l’art per a les empreses i les institucions coordinant agents de tot el territori.

EIXOS D'ACTUACIÓ:

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Generar, validar i transferir tecnologies d’IA d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors estratègics del país, inclosos els serveis públics i el tercer sector.

ECOSISTEMA CONNECTAT

Potenciar l’ecosistema català d’IA com un pol de referència internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui la majoria dels agents.

ADOPCIÓ I DIVULGACIÓ

Accelerar l’adopció de la IA en el món empresarial i en la societat mitjançant accions de divulgació coordinades amb els diferents agents i l’impuls de projectes que redueixin les barreres existents.

ESTRATÈGIA I COORDINACIÓ

Donar suport en la construcció de la visió estratègica de les institucions i empreses del territori, i impulsar la col·laboració amb les principals iniciatives nacionals i internacionals.